Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Óvodai beíratás

HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Doboz Nagyközség Önkormányzata értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2013/2014-es nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja

2013. április 29-30. (hétfő, kedd) 8.0016.00 óráig.

A beíratás helye: Mesekert Óvoda, Doboz, Dobó u.16.

Az óvoda felvételi körzete: Doboz Nagyközség teljes közigazgatási területe

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény 
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat.

Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akinek gyermeke 2013. augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét.

Azon gyermekek, akik 2013. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén az óvoda vezetője értesíti az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodavezető 2013. május 21.-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről.

Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé.