Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Óvodai dajka

Mesekert Óvoda - Doboz

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mesekert Óvoda - Doboz

óvodai dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5624 Doboz, Dobó István utca 16.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dajka munkaköréhez kapcsolódó valamennyi tevékenység

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Középfokú képesítés, óvodai dajka szakképesítés,

 

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok, erkölcsi bizonyítvány

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. december 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Mesekert Óvoda - Doboz címére történő megküldésével (5624 Doboz, Dobó István utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2012 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.

vagy

§         Személyesen: Pujuné Deme Anita Eszter, Békés megye, 5624 Doboz, Dobó I. 16. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Vezetői hatáskör

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         Doboz Nagyközség Önkormányzat hirdetőtáblája - 2012. november 15.

§         Doboz Nagyközség honlapja - 2012. november 19.