Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

E-mailen érkezett kérdések

A szennyvíz beruházással
kapcsolatos kérdését kérjük küldje a csatorna@doboz.hu e-mail címre.
Egy rövid feldolgozási idő után a kérdését és a rá érkezett választ is
itt tekintheti meg.1. Miért kell elkezdeni a beruházással kapcsolatos fizetést a pályázat
elbírálása előtt?

Válasz: A pályázat benyújtása előtt meg kell szerezni egy pénzintézet visszavonhatatlan hiteligérvényét, hiszen ez bizonyítja a beruházáshoz szükséges saját erő meglétét, ezt csatolni kell a pályázat benyujtásakor a pályázathoz. Ezt a hiteligérvényt csak abban az esetben adja ki bármely pénzintézet, ha biztosítva látja a hitel fedezetét. Ehhez szükséges az, hogy az alakuló közgyűlés fizetési kötelezettséget állapítson meg a tagok részére. LTP szerződéskötés esetén csak a már megkötött (bedolgozott) szerződések vonhatóak be fedezetként, ebben az esetben pedig el kell kezdeni a fizetést is.

2. Miért nem elég csupán egy hozzájáruló nyilatkozat az ingatlantulajdonosok részéről a beruházás  megvalósításához?

Válasz: Az 1. pontban leírtak miatt. Ha nem kellene hiteligérvényt kérni a saját erő biztosítása miatt, nem lenne szükség arra, hogy fizetési kötelezettséget állapítson meg az alakuló közgyűlés, ebben az esetben erre vonatkozóan nyilatkozni sem kellene a szervezés során, elegendő lenne később. Bár, tapasztalatok alapján elmondható, a lakosok nem írják alá úgy a belépési szándéknyilatkozatokat, hogy nem tudják, mennyi lesz a fizetendő hozzájárulás.

3. Ha nem nyer a pályázat, akkor mi lesz a pénzünkkel?

Válasz: Az érdekeltek befizetései gyűlnek a Társulat számláján, LTP-vel szerződők esetén a lakos saját LTP számláján. Ezek az összegek ugrásra készen fognak állni arra az esetre, amikor, akár egy későbbi időpontban mégis nyer a pályázat. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése kötelező feladat, 2015-ig mindenképpen meg kell történjen, így erre a célra lesznek felhasználva a befizetett összegek, csak esetlegesen később. Álljon itt a Békéscsabai Víziközmű Társulat példája, ahol a lakosok 5 évvel ezelőtt megalakították a Társulatot, rendben fizetnek. Most jutottak el odáig, hogy már elkezdődött a kivitelezés. Mivel ott 5 éves LTP futamidőt választottak, gyakorlatilag társulati hitelfelvétel nélkül (így kamatterhek nélkül) rendelkezésre áll a saját erő a beruházáshoz.

4. Nem lehetne csak akkor elkezdeni a költséget fizetni, amikor a pályázatot elbírálták és megnyertük?

Válasz: úgy gondolom az előző pontokban erre már megszületett a válasz.

5. Mennyi az az idő,amikor a pályázatot elbírálják, és mikor lesz konkrét válasz?

Válasz: Sajnos erre vonatkozóan konkrét időpontot nem áll módunkban mondani. A pályázat készítője nyilván úgy készíti a pályázatot el, hogy az teljes, mindenre kiterjedő, pályázati kiírásnak teljesen megfelelő legyen. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az Irányító Hatóság tisztázó kérdéseket tesz fel, esetleg hiánypótlást rendel el. Ezek mind nyújthatják az elbírálás idejét. A döntéshozó testülettől függ, hogy mikor lesz döntés.

6. Ha szerződéskötéskor a részletekben történő fizetést választom, de később lehetőségem lenne a hátralék egy összegű kifizetésére, akkor lesz-e lehetőség erre, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?

Válasz: Az érdekeltségi hozzájárulást érintő ügyek a Társulat Közgyűlésének hatáskörébe tartoznak. Ezért az ilyen kéréssel majd a közgyűléshez kell fordulni kérelemmel, esetleg konkrét elgondolással. A Közgyűlés általában üdvözli a fizetési hajlandóságot, így azt gondolom, hogy lesz megoldás a 8 éves futamidőnél  korábbi törlesztésre is.

7. Szerződést kötök 96 hónapos törlesztésre, de időközben eladom az ingatlant a vevő átvállalhatja a hitelt vagy nem?

Válasz: A társulati jogszabályok értelmében az érdekeltségi hozzájárulást az ingatlan mindenkori tulajdonosa kell megfizesse. Abban az esetben, ha a tulajdonos személyében változás történik (például az ingatlan eladásra kerül), akkor a változás (eladás) tényét be kell jelenteni a Társulatnak. A bejelentést követő időponttól a hozzájárulást az új tulajdonos kell fizesse.
LTP szerződéskötés esetén, ha a 8 éves futamidőből kevés telt el (1-2 év), az új tulajdonos köthet egy másik szerződést rövidebb futamidővel, azonban, ha már sok idő telt el a 8 éves futamidőből, akkor hagyományos módon (nem LTP) kellene megfizetni a hozzájárulást, illetve célszerű az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatban a vevőnek és eladónak az adás-vételi szerződésben megegyezni.