Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Értesítés

Doboz Nagyközség Képviselő-testületének Pénzügyi és az  Ügyrendi Bizottsága értesíti, hogy 2010. augusztus hó 11-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel ülést tart.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.
 

Napirendi javaslat:

 

1.) A Képviselő-testület 2010. augusztus 12-i nyílt,  ill. zárt ülésének előkészítése.
     Előadó: Simon István Tamás polgármester

             Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

2.) Bejelentés.  
3.) Kérdések, interpellációk.
 

D o b o z, 2010. augusztus 06.
 
 
 

Pujuné Deme Anita sk.  Hidvégi Julianna sk.

Pü. Biz. elnöke          Ügyrendi Biz. eln