Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Kérdések és válaszokSzennyvízberuházás

Lakossági Fórumon felmerült kérdések és válaszok

2010. április 26.


 

1.   Mennyibe kerül ingatlanonként a rácsatlakozás?

A beruházás során létrejött szennyvízhálózat a telekhatáron belül 1 méterig fog benyúlni, a rácsatlakozás tényleges költsége, azaz az ingatlanon belüli további munkálatok bekerülési költsége eltérő lehet, függ az ingatlantulajdonos keze által elvégzett munka mértékétől is. A rácsatlakozásnál is be kell tartani az üzemeltető által meghatározott feltételeket.

 

2.   Mennyi lesz várhatóan a csatornadíj?

Pontos összeget nem tudunk mondani, de főként az üzemeltetési költségek határozzák meg a csatornadíjak mértékét. Jelenleg Békés megyében a gravitációs és a vákuumos rendszer van bevezetve, az általunk választott gravitációs rendszer létrehozása drágább bekerülési értékű– amelyet az unió reményeink szerint 85 %-os mértékben támogat-, de a folyamatos működtetése olcsóbb – amelyet a lakosnak teljes mértékben minden hónapban saját pénzéből kell megfizetnie. A megye többi települése a korábbi gyakorlattal ellentétben a gravitációs rendszer mellett döntött, így a Békés Megyei Vízművek Zrt. által meghatározott csatornadíjak várhatóan olcsóbbak lesznek ott, ahol az olcsóbb működtetésű rendszert vezették be.

 

3.   Mennyit kell fizetniük a szennyvízberuházásra a non-profit szerveknek?

A non-profit szerveknek, ugyanúgy mint a gazdálkodó szerveknek a beruházás ideje alatt kell megfizetniük az érdekeltségi hozzájárulást, de ők lakástakarékpénztári szerződést nem köthetnek és a kedvezményes kamatozású társulati hitel sem vonatkozik rájuk.

 

4.   Miért szükséges a kivitelezésnél 1,5 méterről indulni, a kérdező szerint 1 méter is elég lenne?

A 1,5 méter a tervezők, műszaki szakemberek által meghatározott, melyet a kötelezően betartandó védőtávolságok indokolnak.

 

5.   A szennyvíztelepet hol fogják elhelyezni?

Maksárban.

 

6.   A 165 ezer forintos fizetési mód mit jelent pontosan?

Az ingatlantulajdonos, pontosabban az ingatlan bármely tulajdonosa, akinek jelenleg nincs lakástakarékpénztári szerződése, köthet ilyen szerződést, és a 4 ezer forintos egyszeri számlavezetési díj megfizetését követően 3 részletben megfizetheti az érdekeltségi hozzájárulást, várhatóan 2010. novemberében 50 ezer forintot, 2011. márciusában a következő 50 ezer forintot, és 2011. szeptemberében a maradék 60 ezer forintot.

Ennél a fizetési módnál, amennyiben a szennyvíz beruházásból 8 év alatt nem valósulna meg semmi, ami egyébként nem valószínű, hiszen Doboznak 2015-ig ki kellene építenie a szennyvízhálózatot, akkor 8 év után ugyanúgy hozzájut a pénzéhez, mintha most más céllal ugyanilyen feltételek mellett lakástakarékpénztári szerződést kötne.

7.   A beruházásnak mennyi az egy háztartásra jutó költsége?

Hozzávetőleg 1,5 millió forint, melybe beletartozik a projekt összes költsége: a szennyvíztelep, a gerincvezeték, az átemelők létesítésének ára, a tervezés, az engedélyeztetés stb. díjai, valamint az utak helyreállításának költségei is.

 

8.   Mennyi a pályázat valószínűsége, mikor várható belőle valami?

A pályázat sikerességéhez mindenképpen szükséges dokumentálni a saját erőt, melyhez a Társulat által felvételre kerülő hitel szolgál. A Társulati hitel fedezete az ingatlantulajdonosok által befizetendő érdekeltségi hozzájárulás, amely hitel és kamatainak visszafizetésére az Önkormányzat Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal.

 

9.   Szanazugot érinti-e a szennyvízberuházás?

Nem.

 

10.                    Mi lesz azokkal, akik nem fizetik az érdekeltségi hozzájárulást?

Az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

 

2010. április 27.


 

 

1.   A 165 ezer forintért meddig viszik be a vezetéket?

Ugyanaddig, mint a többi fizetési konstrukciónál, telekhatáron belül 1 méter hosszan.

 

2.   Hány ingatlan van Dobozon?

2170 ingatlan van.

 

3.   Ha 2170 ingatlan van, akkor miért ennyi a hozzájárulás, hogyan jött ki a törlesztő-részlet összege?

A pénzügyi számítás összeállításakor kötelező (a hitelező pénzintézet ezt kifejezetten kéri) tartalékot beállítani, ezért az összesen, várhatóan beérkező hozzájárulásnál kevesebb összeggel számolunk fedezetként, amelyet a beruházásra tudunk fordítani. Amennyiben az ingatlantulajdonos lakástakarékpénztári szerződést köt, és a havi törlesztést választja, akkor a havi 2.490,- forintból 1.660,- forint kerül átutalásra a lakástakarékpénztári számlára, 830,- forint marad a Társulati hitelkamatok és működési költségek fedezésére. Az LTP engedményezett összegekhez 8 év múlva jut hozzá a Társulat, ez kell fedezetet nyújtson a hiteltörlesztésre. A Társulatnál maradó befizetésekből rendezi a Társulat negyedévente a hitelkamatokat és a működési költségeket is ebből fedezi. Az érdekeltségi hozzájárulás befizetésével kapcsolatos költségek is a működési költségek részei, csekkes befizetés esetén egy befizetés költsége a Társulatnak jelenleg 130,- forint.

 

4.   Az Akácos utcán várható-e csatornázás?

Igen.

 

5.   Az állattenyésztéssel, illetve a növénytermesztéssel foglalkozóknál a többlet vízhasználat hogyan fogja befolyásolni a csatornadíjat?

A tényleges szennyvíz kibocsátás méréséhez külön műszer beszerelése szükséges, mely jelenleg 400-500 ezer forintba kerül.

 

6.   A csatornavizet bele lehet-e engedni a szennyvízhálózatba?

Nem szabad sem a csapadékvizet, sem az állattenyésztésből származó szennyvizet.

 

7.   A pályázat mennyi idő alatt valósítható meg?

Ezt előre igen nehéz pontosan megmondani, a pályázatot 2010. július közepéig szeretnénk benyújtani, a beadást követően el kell telnie a hiánypótlásra nyitva hagyott időtartamnak is, és ezt követően kerül sor az elbírálásra, a gyakorlati tapasztalatok alapján több hónap el fog telni, míg magát a pályázatot elbírálják. Reméljük, hogy pozitív döntés esetén durván 3 év alatt a beruházás megvalósulhat.

 

8.   A havi 2.490,- forint díjból származó érdekeltségi hozzájárulás tartalmazza-e a kamattámogatást?

A havi 2.490,- forint egyrészt tartalmazza az 1.660,- forint lakástakarékpénztári megtakarítást, másrészt a 830,- forint  befizetést a Társulat működési költségeire, valamint a hitelkamatra, mely most 3,5 %.

1.660,- forint * 96 hónap = 159.360,- forint, melyre a 30 %-os kamattámogatás 47.808,- forint, azaz összesen közel 210 ezer forint fordítható a beruházásra.

 

9.   Hol fogják elvezetni a hálózatot?

Ugyanolyan műszaki megoldás szerint történik a szennyvízhálózat megépítése, mint a többi közmű esetén.

 

10.                    Csatlakozhat-e az az ingatlan, ahol nincs vízbekötés?

Csatlakozhat, de az unió nem támogatja.

 

11.                    Amennyiben az ingatlan tulajdonosai már rendelkeznek lakástakarékpénztári szerződéssel van-e megoldás arra, hogy a kedvezőbb fizetési módot válasszák?

Meg kell győződni először is arról, hogy biztos minden tulajdonosnak van-e lakástakarékpénztári szerződése, amennyiben igen, és semmiképpen sem köthető egyik tulajdonossal sem lakástakarékpénztári szerződés, akkor a Viziközmű Társulat Közgyűlése még mindig adhat mérséklést, hogy havi 3.000,- forint helyett 2.490,- forintot fizessenek.

 

12.                    A pályázat beadása július közepén várható, és az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését már novemberben meg kell kezdeni, akkor is fizetni kell, ha a pályázatot még nem bírálták el?

Igen, például Békéscsabán már lassan lejárnak a lakástakarékpénztári szerződések, és a szennyvízberuházásra még csak most kerül sor. 2015-ig Dobozon feltétlenül meg kellene valósítani a szennyvízberuházást.

 

13.                    Ha 2015- ig nem sikerül a szennyvízberuházás, akkor lesz-e szankció?

Így kimondottan szankció nincs, de várhatóan az Unió, amennyiben az országos lefedettség eléri a 75 %-ot, akkor nem ad támogatást.

 

14.                    Ha a település nem tudja megcsinálni a beruházást, és jönne egy befektető, aki ezt megcsinálná, akkor onnantól ő szedné a csatornadíjakat, és az drágább lenne?

Nem tudunk olyan esetről, hogy egy befektető önerőből valósítaná meg egy település szennyvízberuházását. Az élet más területén előfordult, például az M5-s is így készült. A magánszféra által megvalósított közmű beruházás a legdrágább megoldást jelentené, mivel meg kell fizetni a vállalkozó által felvett hitelkamatot, valamint a hasznát is. A Viziközmű Társulat amennyiben megalakul kedvezőbb feltételekkel tud hitelt felvenni.

 

15.                    Ha a kövesutak fel lesznek törve a beruházás miatt, kinek lesz a feladata azokat helyreállítani?

A helyreállítás költsége szerepel a beruházás összköltségében.

 

16.                    A telekhatáron belül meddig vezetik be?

A telekhatáron belül 1 méterig lesz bevezetve a hálózat.

 

 


2010. április 28.


 

1.   Miért 210 ezer forintot kell fizetnünk, miért nem 80 ezer forintot?

Az összberuházás 2,5 milliárd forintba kerül hozzávetőleg, és a beruházáshoz szükséges hitelfelvételhez ennyi érdekeltségi hozzájárulást kell kimutatni és befizetni ingatlanonként a Viziközmű Társulatnak.

 

2.   Az útburkolat helyreállítása megoldott lesz-e?

Igen tartalmazza az összköltség.

 

3.   Mi van akkor, ha most valaki nem tud rácsatlakozni, később megteheti?

Az érdekeltségi kör 75 %-ának rácsatlakozási nyilatkozatot kell aláírnia ahhoz, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani, és ezután is 3 éven belül vizsgálja az Unió, hogy megvan-e a 92 %-os rákötés. Ha nincs, vissza kell fizetni a támogatást. Ezeket a folyamatokat nem önkormányzati döntések, hanem magasabb szintű jogszabályok határozzák meg.

 

4.   Mennyit kell majd fizetni a szolgáltatásért?

A megyében a legtöbb településen a Békés Megyei Vízművek Vállalat szolgáltat, ezt a gazdasági társaságot azért is szerencsés választani, mert önkormányzati tulajdonban van, és ez is bizonyos mértékben garanciát jelenthet az alacsony árakra.

 

5.   A bemenő és a kimenő víz eltér főleg nyáron, lesz-e ez mérve?

Magyarországon nem jellemző, hogy mérjék ezt a különbséget, ahhoz, hogy az eltérés megállapítható legyen, ahhoz egy mérőműszer felszerelése szükséges, melynek az ára jelenleg 400-500 ezer forint. Alvízmérő-óra is beszerelhető, de ebben az esetben engedélyeztetni kell a Vízművel.

 

6.   Mi van akkor, ha nincs fürdőszoba, a víz csak a telken belül van, akkor is kötelező a csatlakozás?

Az érdekeltségi körbe tartozónak tekinti a pályázat, így az ilyen ingatlan tulajdonosának is fizetnie kell az érdekeltségi hozzájárulást.

Akkor is ha bizonyítani tudja, hogy napi 10 liternél nem fogyaszt többet?

Igen, mivel nem egy rácsatlakozási jogot fizet meg, hanem hozzájárul az ingatlantulajdonos az ingatlana előtt elmenő szennyvízhálózathoz. Lehet ugyanis, hogy egy fél év múlva fürdőszobát épít, vagy az ingatlant eladja, és az új tulajdonos építeni fog, valamint értékesítésnél az ingatlan így összközművesítettnek minősül.

 

 

7.   A Viziközmű Társulathoz szükséges a 2/3-os többség?

Igen, ez így működik, ez a demokrácia. Amennyiben a lakosság 2/3-a az alakuló közgyűlésen meghoz minden olyan fontos döntést, melyet jogszabály előír, akkor a Viziközmű Társulat megalakul. Ebben az esetben a fennmaradó 1/3-ra kötelező lesz minden, az alakuló közgyűlés által hozott határozat, így a fizetési kötelezettségre vonatkozó is. Abban az esetben, ha az érintettek 75 %-a rácsatlakozási nyilatkozatot is aláír, akkor a pályázat beadható.

 

8.   A telekre bevezetett csatorna ingatlanra való rákötés az ingatlantulajdonos feladata, és ha igen az mennyibe kerül?

Igen a telekre bevezetett 1 méteren túl magának a tulajdonosnak kell megoldania a rákötést önerőből, és annak mértéke függ az ingatlan jellegétől is. Azért 1 méterig, mert a pályázat útján megvalósuló beruházás önkormányzati törzsvagyonnak fog számítani, mely nem idegeníthető el, ha 1 méteren túl is megvalósulna vezeték, akkor már nem tudnánk eleget tenni a jogszabályi kötelezettségeknek. Az ingatlanon belüli vezeték építése magánterületen folyik, így az a beruházás keretében nem valósítható meg (hiszen az csak közterületen építhető támogatásból).

 

9.   4 alternatíva van a fizetésre, és más a végösszeg, miért?

Igen, mivel

a)   ha valaki lakástakarékpénztári szerződést köt, akkor a befizetett összegre jár állami támogatás, de a részletekben történő fizetés miatt hitelkamatra is kell pénzt befizetni a Társulathoz.

b)   abban az esetben, ha nem köt LTP szerződést, de szintén részletekben kívánja megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást, akkor elesik az állami támogatástól, hitelkamatra kell pénzt befizetni, így nagyobb összeget kell megfizetni mint az előző esetben

c)    abban az esetben, ha valaki a beruházás ideje alatt kívánja megfizetni a hozzájárulást, és köt LTP szerződést, akkor jár az állami támogatás, de hitelkamatra nem kell pénzt fizetni, így szintén változik az összeg

d)   és utolsó variáció szerint valaki a beruházás ideje alatt kívánja megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást, LTP kötése nélkül, akkor nem jár állami támogatás, viszont nem kell hitelkamatot fizetnie, így ez szintén az előzőektől különböző összeg lesz.

 

10.                    Ha a 25 % nem fizet, akkor annak a része is áthárul a 75 %-ra?

Az érdekeltségi hozzájárulást annak is meg kell fizetnie, aki nem csatlakozott, ha megvan a szükséges arány. Ez esetben nem tudja igénybe venni a kedvezményes fizetési feltételeket. Amennyiben határidőre nem fizeti meg a hozzájárulást,  ő rá is vonatkozik, az, hogy az érdekeltségi hozzájárulás adók módjára behajtható köztartozásnak minősül. De ezen túl is a Társulat számol bizonyos tartalékkal, amely az átmeneti pénzügyi problémákat is megoldja.

További megjegyzés: azt is tudjuk, hogy azonban a bankoknak is vannak behajthatatlan követeléseik.

 

 

11.                    Ha meglesz a csonk magáért a rácsatlakozásért fizetni kell-e?

Nem.

 

 

 


További kérdések:


1.    Mikor kell fizetni a 4.000,- forint számlavezetési díjat, és mikor kell elkezdeni a 2.490,- forint befizetését?

2010. augusztus 1-jén mindkettőt, de mindenképpen a Társulat megalakulását követően, amikor a Társulattól az erre vonatkozó értesítést megkapták.

 

2.    Mit kell aláírnom 2010. május 7-i hétvégén?

Rácsatlakozási nyilatkozatot,

belépési nyilatkozatot,

engedményezési nyilatkozatot,

illetve ha lakástakarékpénztár segítéségével szeretné megfizetni az ingatlantulajdonos az érdekeltségi hozzájárulást, akkor szerződéskötési ajánlatot, azaz nem magát a szerződést írja alá a lakos, hanem egy szerződéskötési ajánlatot, melyet a Társulat csak akkor küld meg az OTP-nek, ha a Társulat megalakul, és az OTP csak ezután kezdi feldolgozni az ajánlatokat, melyek az OTP elfogadása nélkül nem minősülnek szerződésnek.

Ezek a nyilatkozatok meghatalmazás útján is aláírhatók. Az erre szolgáló nyomtatványt – mely a település honlapján megtalálható – két példányban kell kitölteni, melynek aláírását egyidejűleg két tanú is igazolja, valamint hozni kell az adóazonosító számot, a személyi igazolvány számát, az azt kiállító hatóság pontos megnevezését, a személyi azonosítót, valamint be kell mondani a természetes azonosítókat is.

Több ingatlanon fennálló tulajdonjog esetén van lehetőség emelt összegű lakástakarékpénztári szerződés megkötésére is.

Telken fennálló tulajdonjog esetén ugyancsak fizetni kell az érdekeltségi hozzájárulást, ebben az esetben azonban a rácsatlakozási nyilatkozatot nem kell aláírni.