Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Meghívó

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. február hó 18-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati joggal meghívom.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.


Napirendi javaslat:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

2.) Doboz Nagyközség Önkormányzatának 1/2010.(II.19.) rendelet-tervezete a
     2010. évi költségvetés meghatározásáról.

     Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

3.) Doboz Nagyközség Önkormányzatának 2/2010.(II.19.) rendelet-tervezete a
     köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti támogatásairól.

     Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

4.) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

5.) Pályázat benyújtása falunapi programok támogatására.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

6.) Pályázati saját forráshoz hozzájárulás mértékének meghatározása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) Díjtörvény módosításából adódó igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésében döntés.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

8.) Döntés a Doboz Vízépítő Kft. törzstőkéjének részét képező törzsbetétről.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

9.) A helyi Esélyegyenlőségi Program készítésében döntés.  

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

10.) A 0124 hrsz. alatt található szeméttelep ügye.  

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

11.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.

     Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

12.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. könyveiben nyilvántartott önkormányzati vízközmű
       vagyonban döntés.

       Előadó: Simon István Tamás polgármester

13.) Bejelentések.

14.) Kérdések, interpellációk.

D o b o z, 2010. február 12.

                            Simon István Tamás
                               polgármester