Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 24-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. június 24-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.

Napirendi javaslat:

 

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

      2.) Doboz Nagyközség Települési Hulladékgazdálkodási Terve, 7/2010.(VI.25.) rendelet-tervezete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 25/2009.(XII.11.), 15/2009.(IX.25.), 3/2009.(II.13.), 31/2008.(XII.12.), 23/2007.(XII.14.), 10/2007.(VIII.09.) és 9/2007.(VII.27.) rendelettel módosított 3/2007.(II.16.) rendelet módosításáról.

           Előadó: Simon István Tamás polgármester

                      Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

      3.) Beszámoló a dobozi köztemető  üzemeltetéséről.

     Előadó: Dézsi Lászlóné ügyvezető

      4.) Dobozi Szolgáltató Kft. működésével kapcsolatos döntés.  

            Előadó: Simon István Tamás polgármester

5.) Forrás Unió Kft-vel kötött szerződés módosítása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

6.) Doboz település szennyvízelvezetése, a tervezési szerződés megkötése.

    Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) 2005. évi belvizes támogatás központi költségvetésbe való visszafizetésével

     kapcsolatos további döntés.  

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

8.) A Muro Phal – Testvérem Egyesület kérelme.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester
 

9.) Megemlékezés az önkormányzatiság 20 évéről.   

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

10.) Intézmények által szervezett nyári programokban döntés.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

11.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett használaton kívüli önkormányzati

      közművagyon visszaadása.  

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

12.) Fehér-Körös gyulai hídjának lezárása miatt szükséges intézkedések.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

13.) Bejelentés.  

14.) Kérdések, interpellációk.