Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Doboz Nagyközség Képviselő-testületének Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága meghívja 2010. augusztus hó 10-én (kedden) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Doboz Nagyközség Képviselő-testületének Gyermek, Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága meghívja 2010. augusztus hó 10-én (kedden) 15,00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.
Napirendi javaslat:
1.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása.    

      Előadó: Tobai István köztisztviselő

2.) Beszámoló a Dobozi Általános Iskola 2009/2010. évi munkájáról.

     Előadó: Zsigmond Károly igazgató

3.) Beszámoló a Diákönkormányzat 2009/2010. évi munkájáról.  

     Előadó: Váradi Edit DÖK segítő tanára

4.) Beszámoló a Dobozi Mesekert Óvoda 2009/2010-es nevelési évben végzett nevelő-

     oktató  munkájáról.  

     Előadó: Nagy Istvánné vezető óvónő  

5.) A Dobozi Mesekert Óvoda nevelési programjának kiegészítése, ill. módosítása.  
     Előadó: Nagy Istvánné vezető óvónő

 

6.) Bölcsőde működési engedélyének módosítása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi

     fordulójában való részvételi lehetőségről döntés.  
     Előadó: Simon István Tamás polgármester

8.) Bejelentések.
9.) Kérdések, interpellációk.
Megjelenésére feltétlenül számítok.
D o b o z, 2010. augusztus 06.

                                          Kelemen Balázs sk.

                                                biz. eln.