Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. augusztus hó 12-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati joggal meghívom.

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. augusztus hó 12-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel szavazati joggal meghívom.

Az ülés helye: Községháza házasságkötő terme.
Napirendi javaslat:
1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

2.) Beszámoló a Dobozi Általános Iskola 2009/2010. évi munkájáról.

     Előadó: Zsigmond Károly igazgató

3.) Beszámoló a Diákönkormányzat 2009/2010. évi munkájáról.  

     Előadó: Váradi Edit DÖK segítő tanára

4.) Beszámoló a Dobozi Mesekert Óvoda 2009/2010-es nevelési évben végzett nevelő-

     oktató munkájáról.  
     Előadó: Nagy Istvánné vezető óvónő  

5.) A Dobozi Mesekert Óvoda nevelési programjának kiegészítése, ill. módosítása.  
     Előadó: Nagy Istvánné vezető óvónő

 

6.) Bölcsőde működési engedélyének módosítása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. felkérése.  

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

8.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi

     fordulójában való részvételi lehetőségről döntés.  
     Előadó: Simon István Tamás polgármester

9.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

     Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző
 
 

10.) Esélypedagógiai Központ tájékoztatása.
       Előadó: Simon István Tamás polgármester
11.) Közvilágítással és az önkormányzati épületek villamos energia ellátásával

       kapcsolatos árajánlatokban döntés.  

    Előadó: Simon István Tamás polgármester

12.) Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a Békés Megyei Vízművek részére készítendő  

       „Üzemelő vízbázisok biztonságba helyezése” tervdokumentációhoz.
       Előadó: Simon István Tamás polgármester
13.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. által üzemeltetett használaton kívüli önkormányzati

      közművagyon visszaadása.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester
14.) Tájékoztatás a KEOP 1.2.0/B jelű pályázat benyújtásához szükséges tervek

       elkészítésével kapcsolatos szerződésekről.  
       Előadó: Simon István Tamás polgármester
15.) Éven túli hitelfelvétel ajánlatainak megtárgyalása.

       Előadó: Simon István Tamás polgármester
16.) Bejelentések.
17.) Kérdések, interpellációk.
 
 

D o b o z, 2010. augusztus 6.
 
 

                                          Simon István Tamás

                                             polgármester