Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. április 22-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. április 22-én (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.

Napirendi javaslat:

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

2.) Doboz Nagyközség Önkormányzata 5/2010. (IV. 23.) rendelet-tervezete a 2009. évi zárszámadásról, valamint a 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámoló.

     Előadó:  Simon István Tamás polgármester

      Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

3.) Tájékoztatás a vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörben 2009. évben hozott intézkedésekről.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

4.) Doboz Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi éves ellenőrzési jelentés

     jóváhagyása.

     Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

5.) Beszámoló a helyi adóztatásról.

    Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

6.) A 12/2010.(II.18.) számú képviselő-testületi határozat módosítása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) Jelentés Doboz-Szanazug üdülőhely helyzetéről és felkészülés a 2010. évi üdülőhelyi feladatokra.

     Előadó: Trefil Tibor községgazda

  
 

8./ Kettős-Körös jobb oldali töltésfejlesztéséhez igénybevett ingatlanok megosztása,

     kisajátítást pótló adás-vétel.

      Előadó: Simon István Tamás polgármester

9.) 9 település belvízrendezési program keretében létrejött vagyon átadása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

10./ Bejelentések.

11./ Kérdések, interpellációk.