Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 20-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Doboz Nagyközség Képviselő-testülete 2010. május 20-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezennel tanácskozási joggal meghívom.

Az ülés helye: Községháza C épület tanácskozó terme.

Napirendi javaslat:

1.) Jelentés a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

2.) Beszámoló a helyi közrend és közbiztonság helyzetéről.

     Előadó: Baku Zoltán r.zls. csoportvezető

3.) Tájékoztató a Dobozi Polgárőr Egyesület 2009. évi tevékenységéről.

     Előadó: Szabó János elnök

4.) Beszámoló a helyi Gyámhatóság munkájáról, különös tekintettel a gyermekjóléti és

     gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

     Előadó: Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

5.) Almáskamarás és Nagykamarás községek belépési szándéka a „Közép-Békési Térség”

     Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati Társulásba. 

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

6.) A közművelődési szakfelügyelet jelentésének megtárgyalása. 

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

7.) Támogató Szolgálat hatósági ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv megtárgyalása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

8.) A 2005. évi belvíz támogatás központi költségvetésbe való visszafizetésével

     kapcsolatos döntés. 

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

9.) Folyószámla-hitelkeret igénybevétele, az igénylendő keretösszeg meghatározása.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester
 
 
 
 

10.) A Doboz, Kossuth tér 22. sz. alatti szolgálati lakás felújítása.

    Előadó: Simon István Tamás polgármester

11.) Doboz 0144/41 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú szántóval kapcsolatos döntés.

     Előadó: Simon István Tamás polgármester

12.) Bejelentések.

13.) Kérdések, interpellációk.