Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Rendeletek 2009

CsatolmányMéret
1/2009 (II.13.) sz. rendelet A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program helyi támogatásáról30.34 KB
3/2009 (II.13.)sz. rendelet a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 31/2008. (XII.12.), 23/2007. ( XII.14.), 10/2007. (VIII.9.) és 9/2007. (VII.27.) rendelettel módosított 3/2007. (II.16.) rendelet...17.12 KB
5/2009 (III.20.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról81.46 KB
6/2009 (III.20.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított 11/2007. IX.21.) rendelet módosításáról28.7 KB
9/2009 (IV.17.) sz. rendelet a luxusadóról szóló 32/2008. (XII.12.) rendelet hatályon kívül helyezéséről8.03 KB
10/2009 (IV.17.) sz. rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2008. (XI.28.) rendelettel módosított 17/2008. (VI.27.) rendelet módosításáról79.34 KB
11/2009 (VI.19.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2009. (III. 20.) rendelet módosításáról276.44 KB
12/2009 (VII.1.) sz. rendelet A helyi épített örökség védelméről40.8 KB
14/2009 (VIII.7.) sz. rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009. (IV.17.) , és 22/2008. (XI.28.) rendelettel módosított 17/2008. (VI.27.) rendelet módosításáról84.16 KB
15/2009 (IX.25) sz. rendelet a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/2009. (II.13.), 31/2008.(XII.12.), 23/2007. (XII.14.), 10/2007. (VIII.9.), és 9/2007. (VII.27.) rendelettel módosított 3/2007.10.14 KB
16/2009 (IX.25.) sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2009. (III.20.), a 27/2008. (XII.11.), a 8/2008. (III.01.) és a 19/2007. (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról10.68 KB
17/2009 (IX.25.) sz. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról szóló 15/2005. (XI.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről8.57 KB
18/2009 (X.30.) sz. rendelet a helyi közművelődésről18.24 KB
20/2009 (XII.1.) sz. rendelet az állattartás szabályairól69.13 KB
21/2009 (XI.27.) sz. rendelet a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről32 KB
22/2009 (XI.27.) sz. rendelet a piacokról szóló 21/2003. (XII.24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről8.09 KB
23/2009 (XII.11.) sz. rendelet az ivóvíz – ellátási szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 30/2008. (XII.12.) számú rendelet módosításáról18.84 KB
25/2009. (XII.11.) sz. rendelete a köztisztaság fenntartásáról és az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 15/2009. (IX.25.), 3/2009. (II.13.), 31/2008. (XII.12.), 23/2007. (XII.14.) 10/2007. (VIII.9.) és 9/2007. (VII.27.) rendelettel...10.25 KB
27/2009. (XII.11.) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 16/2009. (IX. 25. ), a 6/2009. (III.20.), a 27/2008. (XII.11.), a 8/2008. (III.01.) és a 19/2007. (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet...12.81 KB
28/2009. (XII.11.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2008. (XII.12.) rendelet módosításáról25.17 KB
29/2009. (XII.11.) sz. rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérének megállapításáról szóló 24/2007.(XII.14.) sz. rendelettel módosított 12/2007.(IX.21.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről8.98 KB