Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Szennyvíz beruházás : Lakossági tájékoztató

Meghívó és lakossági tájékoztató szennyvízberuházással kapcsolatban 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Mint arról bizonyára Ön is tudomást szerzett településünkön szennyvízcsatorna építés előkészítése folyik. Uniós támogatott pályázat keretében 2,5 milliárd Ft-os építés megvalósításához támogatást nyerhet Doboz Nagyközség, amennyiben biztosítani tudjuk a támogatáson felüli saját erőt. A saját forrás előteremtésének lehetőségét Víziközmű Társulat megalakítása biztosítja, így ahhoz hogy rendelkezésre álljanak a szükséges források, elkerülhetetlen a lakosság anyagi szerepvállalása.

      Annak érdekében, hogy a lakossági hozzájárulás mértékét csökkentsük, kihasználunk egy államilag támogatott megtakarítási lehetőséget, a lakás-takarékpénztári (Ltp) szerződést. Ez egy olyan önkéntes „betétszámla” megnyitását jelenti, amelyben a befizetett összegre 30 %-os állami támogatás, valamint kb. 3 %-os kamat jár. Ez a támogatási forma nagyban csökkenti a lakos tényleges befizetését, egyúttal

lehetőség van a lakossági hozzájárulás részletekben történő megfizetésére, anélkül, hogy a lakosnak hitelt kellene felvennie bármely banktól. 

Ahhoz, hogy az állami támogatást igénybe lehessen venni, igazolni kell a beruházás lakosság általi támogatását. 

Fizetési lehetőségek a következők, amelyek közül egyet választhat, ezzel teljesítve a fizetendő hozzájárulást:

1/ A lakos által megnyitott lakástakarék szerződés díjának megfizetésével, mely esetben a fizetendő összeg várhatóan havi 2.490.- Ft, 96 hónapon át összesen 239.040.- Ft. Ezen túlmenően egy egyszeri 3.900.- Ft-os számlavezetési díj terheli még az ingatlan tulajdonosát.

2/ Víziközmű társulati részletfizetéssel, amely havi 3.000.- Ft 96 hónapon át, összesen 288.000.- Ft fizetendő.

3./ Egyösszegű befizetéssel

      a) Lakás-takarékpénztári szerződés megkötése esetén 165.000.- Ft befizetésével, melyen kívül egyszeri 3.900.- Ft-os számlanyitási díj is terhel

      b) Lakás-takarékpénztári szerződéskötés nélkül 200.000.- Ft befizetésével

A befizetendő összeg a futamidő alatt nem változik, a fenti összegen kívül semmilyen más kiadás nem terheli a lakosságot.

Az LTP szerződések megkötésével megbízott Kövite-Plusz Kft. munkatársai a szükséges papírmunka elvégzése végett, valamint a szerződéses ajánlat megkötésére 

2010. május hó 7-én pénteken, 8-án szombaton és 9-én vasárnap

800 és 1800 óra között a Művelődési Ház, Doboz, Hunyadi tér 1 szám alatt

 várják Önt, mint az ingatlan tulajdonosát. 

Kérem, hogy FELTÉTLENÜL hozza magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját. Amennyiben rendelkezik lakossági folyószámlával, úgy annak számlaszámát is. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a Társulat törvényes megalakítása a településen elengedhetetlen ahhoz, hogy a csatornahálózat megépülhessen, hiszen saját erő hiányában a lakosságunk nem jut hozzá az Uniós támogatáshoz, és ebben az esetben ez a nagyon fontos közmű nem valósítható meg. Kérjük Önt is, hogy ezzel az összeggel járuljon hozzá a környezet védelméhez, a település fejlődéséhez.

Kérdését kérjük küldje el a csatorna@doboz.hu email címre. Melyet a válasszal együtt közzéteszünk weboldalunkon a jobb oldalon található "kérdések és  válaszok" menüpontban.