Az oldal tartalma a jövőben nem frissül.

Aktuális híreinket a www.doboz.hu oldalon olvashatják!

Ügyintézés

Polgármesteri Hivatal
Cím: 5624 Doboz Kossuth tér 3.
E-mail cím: polghiv@doboz.hu
Telefon/Fax: 66/268-765 66/268-723
Telefon: 572-210

Félfogadás
  Hétfő: 8.00 - 12.00 és 12.30 - 16.00
  Kedd: 8.00 - 12.00
  Szerda: 8.00 - 12.00
  Csütörtök: 8.00 - 12.00
  Péntek: 8.00 - 12.00


Simon István Tamás
polgármester

Békési Mihály Tibor
alpolgármester


Jegyző Hivatala
Cím: 5624 Doboz Kossuth tér 3.
Telefon: 66/268-765
Telefon: 572-210

Hrabovszkiné Dandé Szidónia
jegyző

Szabó Tibor
aljegyző


Anyakönyvi ügyek, népességnyilvántartás, hagyaték
Mellék: 20.

Szabó Tibor, Tobai István
anyakönyvvezető

Mezőgazdasági ügyek, aktív korúak segély ügye
Mellék: 36.

Bucsai Istvánné
főelőadó

Adóügyek
Mellék: 32.

Dézsi Lászlóné
adóügyi ügyintéző

Gazdálkodási csoport, egyéb pénzügyek
Mellék: 15.

Szabóné Tobai Ibolya
előadó, pénzügyi ügyintéző

Debreczeniné Sárosi Annamária
előadó, pénzügyi ügyintéző

Kárnyáczki Ferencné
előadó, pénzügyi ügyintéző

Kárnyáczkiné Balog Zsuzsanna
főelőadó, pénzügyi ügyintéző
Mellék: 21.

Szelezsánné Csapó Mária
főelőadó, pénzügyi ügyintéző
Mellék: 21.

Ügyiratok iktatása, titkársági ügyintézés
Mellék: 11.

Kiss-Balogh Györgyné
főelőadó, titkársági ügyintéző

Szociális ügyek, segélyek
Mellék: 16.

Bucsai Sándorné
szociális ügyintéző

Műszaki ügyintéző
Mellék: 13.

Megyeri Lajos
községgazda
Mellék: 34.

Tóth Sándorné
műszaki ügyintéző
Mellék: 13.

Gyámügyi ügyintézés
Mellék: 33.

Tobai István
főmunkatárs, gyámügyi ügyintéző

Építéshatósági ügyek
Mellék: 34.

Meliska Zsolt
építéshatósági ügyintéző

Félfogadás
  Csütörtök: 9-12 óráig